Strategiudvikling

Når strategien skal laves, er det vigtigt at gå struktureret til værks. Derfor starter strategiarbejdet med at undersøge de to kategorier, vi kalder ’interne faktorer’ og ’markedsmæssige faktorer’. Den fælles udfordring ved de markedsmæssige faktorer er, at I som virksomhed ikke har specielt stor indflydelse på dem, skønt det er her, I henter jeres ordrer og omsætning. Derfor er strategien jeres eneste mulighed for at få indflydelse på jeres omgivelser. Jo bedre jeres strategi er, jo større konkurrencemæssig fordel får I over for jeres konkurrenter.

En strategi skal være tydeligt defineret

Når vi har kortlagt alle de forskellige faktorer i jeres marked, er det vigtigt, at I vurderer jeres muligheder og trusler. Det skal være med til at afklare virksomhedens fremtidige retning, og ligeledes italesætte alle de aktive fravalg, I tager. I processen er det afgørende at analysere ordentligt på virksomhedens kompetencer, nuværende forretningsmodel, herunder omkostningsniveau og nøgleressourcer, samt jeres generelle styrker og svagheder, da hele strategiplanen efterfølgende skal kunne bindes sammen med jer som virksomhed.
Hvis forarbejdet bliver lavet ordentligt, er resultatet af en tydeligt defineret strategi mærkbart, fordi I får en væsentligt konkurrencefordel. Men en strategi kan ikke stå alene. Mange virksomheder har lavet en god strategi uden at få noget ud af den. En af de største årsager er en manglende evne til at få den forankret i dagligdagen.

Strategien kan involvere og motivere

I Indkom arbejder vi ikke med lange, forkromede rapporter. Vi diskuterer, analyserer og vurderer igennem workshops, som vi gennemfører på en dynamisk, sjov og inspirerende måde. Når du laver en strategi i samarbejde med Indkom, får du alle forudsætninger for at skabe involvering og motivere dine medarbejdere. Det giver også mulighed for, at jeres medarbejdere kan tage mere ansvar og arbejde mere effektivt, da alle kender virksomhedens fremtid, og derfor har mulighed for at kanalisere alle aktiviteter i samme retning.