Salgstræning

At sælge handler om at rådgive og skabe et behov, som dine kunder endnu ikke selv har opdaget. Salg er et håndværk, som man aldrig mestrer til perfektion. Tiderne skifter, ligesom kundernes behov og indkøbsvaner ændrer sig. Derfor er der altid er plads til forbedringer. 

Salgsledere skal motivere

Som både leder og især salgsleder er det helt essentielt, at du kan motivere og skabe gejst hos dine medarbejderne, som smitter af på deres salgsarbejde over telefonen og i mødet med kunden. Vi tilbyder effektiv salgstræning til virksomheders salgspersonale. Her stiller vi skarpt på spørgeteknik og script, tilpasser den helt rigtige invendingsplan, undersøger deres kunders behovsafdækning og i fællesskab definerer vi den enkelte sælgers salgstrappe. Forløbet kan køres for hele afdelinger eller udvalgte salgsledere og sælgere.