Analyser

Med en analyse i hånden får du konkrete tal på din virksomheds interne og eksterne præstationer.
Den kan give dig klarhed omkring, hvordan din virksomhed skal bevæge sig fremad, hvordan dine medarbejdere skaber bedre resultater samt dine kunders behov.

Medarbejdertilfredshed

Hvordan ser kulturen ud i din virksomhed? Det har du måske ikke tænkt over, men der bor en kultur i alle virksomheder. Kulturen opstår i samspillet mellem ledelsen, mål og retning, arbejdsgangene og samarbejdet. Det handler om, at dine medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde. De skal være stolte af at være en del af netop din virksomhed, fordi det er udgangspunktet for, at de kan skabe bedre resultater. I en organisation er kulturen af større betydning, end man tror. Derfor er den vigtig at dyrke – og måske endda forandre. Med en kulturpotentialemåling, der består af interviewrunder, afrapportering, workshops og lederudvikling, kan vi kortlægge medarbejdertilfredsheden og kulturen. Målingen afslører samtidig, hvilke områder vi kan videreudvikle på i din virksomhed.

Eksport- og markedsanalyse

En eksport- eller markedsanalyse kan hjælpe dig, når du skal lancere et nyt produkt, ind på et nyt marked og hvis du ønsker større overblik over din virksomheds eksisterende muligheder. I analysen kortlægger vi de eksterne forhold, der kan påvirke din virksomhed. Når du er klar over din virksomheds trusler og muligheder, kan du lægge en strategi for, hvordan du positionerer din virksomhed eller dit produkt bedst i forhold til dine konkurrenter.

Kundetilfredshed

Dine kunders tilfredshed har betydning for deres loyalitet og derfor også din virksomheds indtjening. Spørger du dine kunder, hvad de synes om din virksomhed og service, får du et billede af, hvordan din virksomhed bliver bedre til at imødekomme deres ønsker. Samtidig viser du dem, at deres holdninger og behov er vigtige for dig. Resultatet er værdifuld viden om dine kunder og håndgribelige tiltag, der på kort og lang sigt sikrer, at du udnytter dine muligheder for mersalg, nysalg og genkøb.