Årsaftalen

Vi tror ikke på hurtige løsninger, når nye tiltag skal forankres. Derfor arbejder vi med et udviklingsforløb, der strækker sig over et år ad gangen. I løbet af de 12 måneder vil vi i samarbejde med dig tage hånd om at skabe en sund fordeling mellem drift, udviklingstiltag og forankring.

Et længevarende partnerskab

Under udviklingsforløbet mødes vi hos din virksomhed hver måned. Her arbejder vi med de indsatsområder, der er identificeret og prioriteret i din udviklingsplan. Sammen sikrer vi, at alle indsatser bliver grundigt gennemarbejdet og forankret i virksomheden.

Imellem møderne har du god tid til at passe den daglige drift med os på sidelinjen som sparringspartner. Det giver et fleksibelt samarbejde, hvor vi hele tiden kan tage fat i arbejdsopgaverne og sparre om problemstillingerne der, hvor du er.

Vi fungerer som sparringspartner, forretningsudvikler og projektleder på én og samme tid. Sådan kan du koncentrere dig om virksomhedens drift, samtidig med at vi får sat struktur og fremdrift i udviklingen af din forretning.

Eksempler på udviklingsområder

Priser aldrig før set i branchen

Når du laver en årsaftale med INDKOM, aftaler vi en fast pris, der dækker et helt års forretningsudvikling og løbende sparring.

Prisen fastsættes på baggrund af en vurdering af sammenhængen i mellem tre ting: Virksomhedens størrelse, arbejdsopgavernes omfang og konsulentens tidsforbrug.

Lille årsaftale

Prisen for ét års forretningsudvikling svarende til
kr. 4.500,- pr. md.

Mellem årsaftale

Prisen for ét års forretningsudvikling svarende til
kr. 6.000,- pr. md.

Stor årsaftale

Prisen for ét års forretningsudvikling svarende til
kr. 7.500,- pr. md.